เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คำแนะนำชำระภาษี

สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
  หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
  โทรศัพท์    :073-709-750 
  โทรสาร:073-709-751
 
 
^