เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา(รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา)
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา(รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา)

09 ต.ค. 2561 0 36

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ หมู่ที่ 2

28 ก.ย. 2561 0 8

ประกาศผู้ชนะตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ ม 2 ตำบลลุโบะบือซา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,100 ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเชิงสัญลักษณ์เชิงความเป็นชาติให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเชิงสัญลักษณ์เชิงความเป็นชาติให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

21 ก.ย. 2561 0 6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเชิงสัญลักษณ์เชิงความเป็นชาติให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสท์ฟัล์ติกคอนกรีตสายกาแร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสท์ฟัล์ติกคอนกรีตสายกาแร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2

21 ก.ย. 2561 0 7

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรแอสท์ฟัล์ติกคอนกรีตสายกาแร บ่อขยะ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6

21 ก.ย. 2561 0 6

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 137 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง  หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5

21 ก.ย. 2561 0 7

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 120 00 เมตร หนา 0 10 เมตร

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ 2

21 ก.ย. 2561 0 7

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม ช่วงที่ 1 กว้าง 3 00 เมตร ยาว 90 00 เมตร หนา 0 10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 00 เมตร ยาว 30 00 เมตร หนา 0 10 เม

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา

21 ก.ย. 2561 0 12

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 290 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยเมตร กว่า

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร- บ่อขยะ
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร- บ่อขยะ

14 ก.ย. 2561 0 0

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42 โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร บ่อขยะ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2

07 ก.ย. 2561 0 11

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร บ่อขยะ หมู่ที่ 2

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6

07 ก.ย. 2561 0 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 137 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5

07 ก.ย. 2561 0 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 120 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตาม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ  หมู่ที่ 4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4

07 ก.ย. 2561 0 8

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 185 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ ๒
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ ๒

07 ก.ย. 2561 0 8

ช่วงที่ 1 กว้าง 3 00 เมตร ยาว 90 00 เมตร หนา 0 10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 00 เมตร ยาว 30 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1

07 ก.ย. 2561 0 8

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1 ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 290 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรื

^