เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

13 ส.ค. 2563 0 17

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

10 ส.ค. 2563 0 41

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย

04 ต.ค. 2561 0 13

☘️☘️☘️☘️☘️☘️ประกาศ ประชาสัมพันธ์☘️☘️☘️☘️☘️☘️ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ขอเชิญชวนพี่น้องมาชำระภาษีประจำปี 2562 * ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประกาศเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ
ประกาศเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

30 ก.ค. 2563 0 19

เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ integrity and Trasparency Assessmen; iTA ประจำปี2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

14 ม.ค. 2563 0 89

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนชท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

06 พ.ย. 2562 0 141

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลลุโบะบือซาเพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดิ

^