เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ
เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

01 เม.ย. 2562 0 3

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562 0 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม

18 มี.ค. 2562 0 14

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ ม

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

04 ธ.ค. 2561 0 75

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซา

17 พ.ย. 2561 0 148

ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต ลุโบะบือซา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

19 ต.ค. 2561 0 34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนตาดีกา

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา(รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา)
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา(รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา)

09 ต.ค. 2561 0 279

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ หมู่ที่ 2

28 ก.ย. 2561 0 51

ประกาศผู้ชนะตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านกาแร – บ่อขยะ ม 2 ตำบลลุโบะบือซา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,100 ตารางเมตร

^