เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
คำสั่ง อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

02 พ.ย. 2563 0 43

คำสั่ง อบต ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

02 พ.ย. 2563 0 39

คำสั่งอบต ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02 ต.ค. 2563 0 51

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

01 ต.ค. 2563 0 46

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต.ลุโบะบือซา

01 ต.ค. 2563 0 47

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต ลุโบะบือซา ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

13 ส.ค. 2563 0 75

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

10 ส.ค. 2563 0 94

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย

04 ต.ค. 2561 0 67

☘️☘️☘️☘️☘️☘️ประกาศ ประชาสัมพันธ์☘️☘️☘️☘️☘️☘️ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ขอเชิญชวนพี่น้องมาชำระภาษีประจำปี 2562 * ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ประกาศเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ
ประกาศเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

30 ก.ค. 2563 0 65

เตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสนการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ integrity and Trasparency Assessmen; iTA ประจำปี2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

14 ม.ค. 2563 0 146

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนชท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

06 พ.ย. 2562 0 205

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ภายในเขตตำบลลุโบะบือซาเพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดิ

^