เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

21 มิ.ย. 2564 0 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 ประจำปี2564

ประกาศอบต..ลุโบะบือซา เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศอบต..ลุโบะบือซา เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

08 ม.ค. 2563 0 13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์ฺการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศประเมินทุนทรัพย์สิ้นของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีฯ
ประกาศองค์ฺการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศประเมินทุนทรัพย์สิ้นของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีฯ

29 พ.ค. 2563 0 19

ประกาศองค์ฺการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศประเมินทุนทรัพย์สิ้นของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีและรายละเอียดเกี่ยวข้องการเก็บภาษี ภ ด ส 3

ประการศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2563
ประการศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2563

05 ม.ค. 2564 0 17

ประการศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานสถิติการให้บริการประขาชนของอบต.ลุโบะบือซา(6 เดือน)ปี 2564
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานสถิติการให้บริการประขาชนของอบต.ลุโบะบือซา(6 เดือน)ปี 2564

06 ส.ค. 2563 0 21

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายงานสถิติการให้บริการประขาชนของอบต ลุโบะบือซา 6 เดือน ปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

25 ก.พ. 2564 0 59

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

คำสั่ง อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
คำสั่ง อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

02 พ.ย. 2563 0 102

คำสั่ง อบต ลุโบะบือซา เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

02 พ.ย. 2563 0 87

คำสั่งอบต ลุโบะบือซา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan กำกับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02 ต.ค. 2563 0 107

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการรับลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

01 ต.ค. 2563 0 89

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องการลงทะเบียนผู้สุงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต.ลุโบะบือซา

01 ต.ค. 2563 0 87

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยผู้งอายุของอบต ลุโบะบือซา ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

13 ส.ค. 2563 0 116

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

10 ส.ค. 2563 0 149

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

^