เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

การเปิดเผยราคากลางโครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ฯ
การเปิดเผยราคากลางโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ

11 มิ.ย. 2562 0 32

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ฯ

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ
เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

01 เม.ย. 2562 0 47

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562 0 41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม

18 มี.ค. 2562 0 55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ ม

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

04 ธ.ค. 2561 0 118

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

^