เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้อง
ประชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้อง

18 พ.ค. 2565 0 2

ประชาสัมพันธ์อบต ลุโบะบือซาเรื่องการประเมินความพึ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท่้งถิ่น

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

17 พ.ค. 2565 0 9

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ ศ2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

09 พ.ค. 2565 0 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต ลุโบะบือซา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง

08 เม.ย. 2565 0 21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องรับสมัคบุคคลทั่วไปเพื่อสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ สำนักงานปลัด

ประชาสัมพันธ์ อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ อบต.ลุโบะบือซา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565

20 ธ.ค. 2564 0 75

ประชาสัมพันธ์ อบต ลุโบะบือซา เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2565

ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02 ธ.ค. 2564 0 66

ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

อบต.ลุโบะบือซา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับฉีดวัคซีย Moderna โมเดอร์นา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
อบต.ลุโบะบือซา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับฉีดวัคซีย Moderna โมเดอร์นา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

30 พ.ย. 2564 0 64

อบต ลุโบะบือซา ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับฉีดวัคซีย Moderna โมเดอร์นา ไม่เสียค่าใช้จ่าย อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซี

ปรชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซา เรื่องแบบประเมินความพึ่งพอใจของประขาชนต่อการให้บริการสาะารณะของอปท.ส่วนท้องถิ่น
ปรชาสัมพันธ์อบต.ลุโบะบือซา เรื่องแบบประเมินความพึ่งพอใจของประขาชนต่อการให้บริการสาะารณะของอปท.ส่วนท้องถิ่น

09 พ.ย. 2564 0 70

ปรชาสัมพันธ์อบต ลุโบะบือซา เรื่องแบบประเมินความพึ่งพอใจของประขาชนต่อการให้บริการสาะารณะของอปท ส่วนท้องถิ่น

ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัคร
ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัคร

19 ต.ค. 2564 0 94

ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต และนายกอบต ต้องการตั้งตัวแทนผู้สมัครเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงคะแนนนับคะแนนตามแนบสถ ผถ 2 6 ส่งให้กับผู้อำนวยการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

08 ก.ย. 2564 0 97

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกียวกับการหาเสียงเลือก

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือ

06 ต.ค. 2564 0 0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต ลุโบะบือซา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต.ลุโบะบือซา

06 ต.ค. 2564 0 78

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกอบต ลุโบะบือซา

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหาย
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหาย

03 ต.ค. 2562 0 88

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องมารตรการจัดในกรณีที่ตรวจพบ หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบต ลุโบะบือซา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA

07 ต.ค. 2563 0 72

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

05 ต.ค. 2563 0 90

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่อง รายงานสรุปสถิติผู้มารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต.ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563

05 ต.ค. 2563 0 81

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่อ รายงานสรุปสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต ลุโบะบือซา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

07 ต.ค. 2563 0 87

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ integrity andtransparency assessment ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอบ12เดือน
ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รอบ12เดือน

05 ต.ค. 2563 0 107

ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563รอบ12เดือน

^