เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

การเปิดเผยราคากลางโครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ฯ
การเปิดเผยราคากลางโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ

11 มิ.ย. 2562 0 2

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ฯ

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ
เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

01 เม.ย. 2562 0 18

เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายเลียบคลองยือรา บ้านกาแร –บ้านลุโบะดาโต๊ะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562 0 15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการศึกษา ประจำปี 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม

18 มี.ค. 2562 0 30

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเปลี่ยนชุดตู้ถังรถขยะแบบอัดท้ายขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ ม

ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

04 ธ.ค. 2561 0 90

ประกาศ อบต ลุโบะบือซา รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต ลุโบะบือซา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซา
ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซา

17 พ.ย. 2561 0 168

ประกาศชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต ลุโบะบือซา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง

19 ต.ค. 2561 0 44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนตาดีกา

^