ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ราบงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง

ราบงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2559

เอกสาร 1/8
เอกสาร 2/9
เอกสาร 3/9
เอกสาร 4/9
เอกสาร 5/9
เอกสาร 6/9
เอกสาร 7/9
เอกสาร 8/9
เอกสาร 9/9

^