ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายดุลลาเต๊ะ มะดียาะ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0821878756

ที่อยู่อีเมล์lubobuesa@gmail.com

^