ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

หน่วยตรวจสอบภายใน

    
  • thumbnail

    ว่าง

    ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

     

^