ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

กองช่าง

  
 • thumbnail

  นายมะซาอูดี อาแว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

   0801382898

  
 • thumbnail

  นายอัซวัลย์ หะยีหวัง

  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

   0850804078

  
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

   

 • 
 • thumbnail

  นางแมะ โตะสะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   0874757052

^