ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.

   0899773462

  office@lubobuesa.go.th

  
 • thumbnail

  นายมะอูเซง ยามาบาลา

  ตำแหน่ง : รองประธานสภา

   0952031825

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นางสาวนูรียะ ยูโซะ

  ตำแหน่ง : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   0925786920

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

   0850818395

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

   0937929094

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นานรอมือลี รอมะซา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

   0632422400

  lubobuesa@gmail.com

^