ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Prrsonat Data Privacy Policy) อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Prrsonat Data Privacy Policy) อบต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ

02 ก.พ. 2566 0 1

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Prrsonat Data Privacy Policy อบต ลุโบะบือซา อ ยี่งอ จ นราธิวาส

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่006/2566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่006/2566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน

04 ม.ค. 2566 0 2

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่006 2566เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของอบต ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)

31 ม.ค. 2566 0 3

ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลิ่งปลูกสร้าง ภ ด ส 1 2 ประจำปีพ ศ 2566ตามพระราชบัญญิตที่ดิน

ประกาศแบบบัญชี รายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส
ประกาศแบบบัญชี รายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

31 ม.ค. 2566 0 27

ประกาศแบบบัญชี รายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 ของอบต.
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 ของอบต.

11 ม.ค. 2566 0 29

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการตรวจสอบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ 2565 ของอบต ลุโบะบือซา

เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

20 พ.ค. 2564 0 150

เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

01 ต.ค. 2563 0 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

08 มิ.ย. 2565 0 107

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

08 มิ.ย. 2565 0 94

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา รอบ 12 เดือน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย

07 มิ.ย. 2565 0 112

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09 00 – 12 00 น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ

20 เม.ย. 2564 0 93

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

07 ต.ค. 2564 0 86

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง ข้อบังคับวินัย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

08 ต.ค. 2562 0 0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอง63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร

11 ม.ค. 2564 0 105

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาเรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอง

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

16 ก.ย. 2564 0 134

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
ประกาศอบต.ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต.ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

17 พ.ค. 2565 0 141

ประกาศอบต ลุโบะบือซา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างของอบต ลุโบะบือซาประจำปีงบประมาณ พ ศ2565

^