ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านในพื้น

นายกพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านในพื้น
1
^