ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

นายกเป็นประธานโครงการระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนลุโบบะบือซาด้วยนวัตนกรรม

วัันที่ 23 สิงหาคม 2565นายกเป็นประธานโครงการระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนลุโบบะบือซาด้วยนวัตนกรรมจากวัตถุดิบมะม่วงหิมมะพรม ณ บ้านลุโบะบือซา
^