เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสมศรี เต็งมา

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัด

ตำแหน่งนักบรหารงานท้องถิ่น ( ปลัด อบต. )

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^