เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเจ๊ะอูเซ็ง ยามาบาลา

กลุ่มบุคลากรสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งรองประธานสภา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^