เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัด

ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^