ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

กองคลัง

  
 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

   0808697190

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชีนักวิชาการงานเงินและบัญชี(ชพ.)

   

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สินนักวิชาการพัสดุ(ชพ.)

   

  
 • thumbnail

  นางมัตตรียา บิ้ง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

   0612410442

 • 
 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   0630621128

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

   

  
 • thumbnail

  นางสาวอัสมะ เจะนิ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   0935890570

 • 
 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

   0872871168

  
 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   0815407658

 • 
 • thumbnail

  นางสาวรุสลีนา ตอเละ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0980405699

^