ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกองการศึกษา

   

  
 • thumbnail

  นางสาวอามีเนาะ ตาหะแมง

  ตำแหน่ง : ครู

   0862879185

 • 
 • thumbnail

  นางสาวนูรียา วาจิ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

   0955940286

 • 
 • thumbnail

  นางต่วนซารีนา นิมุ

  ตำแหน่ง : ครู

   0879071142

  
 • thumbnail

  นายอับดุลรอฮิม หะยีมะเกะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   0980397303

 • 
 • thumbnail

  นายอับดุล แซหะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   0987293293

 • 
 • thumbnail

  นางนูรีดา สะมะยี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   0977097753

^