เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 • thumbnail

  นายศิรินทร์ ลิอีลา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกองการศึกษา

  
 • thumbnail

  นางสาวอามีเนาะ ตาหะแมง

  ตำแหน่ง : ครู

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • 
 • thumbnail

  นางต่วนซารีนา นิมุ

  ตำแหน่ง : ครู

  
 • thumbnail

  นายอับดุลรอฮิม หะยีมะเกะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 
 • thumbnail

  นายอับดุล แซหะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • 
 • thumbnail

  นางนูรีดา สะมะยี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

^