เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

กองช่าง

  
 • thumbnail

  นายมะซาอูดี อาแว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

  
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

 • 
 • thumbnail

  นางแมะ โตะสะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

^