เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

 • thumbnail

  นายสะอุดี ตาสามา

  สมาชิกอบต.หมู่ที่1

 • thumbnail

  นางมาดีฮะ สะดียามู

  สมาชิกสภา อบต.ม.2

 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • thumbnail

  นายมะสะกรี ตูแป

  สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • thumbnail

  นายเจ๊ะฮามิ นิสายู

  สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • thumbnail

  นายอนันต์ มืองาฉา

  สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • thumbnail

  นายมาหะมะ ยามาอาโง

  สมาชิกสภา อบต.ม.5

 • thumbnail

  นายมะรง ลาเตะ

  สมาชิกสภา อบต.ม.6

 • thumbnail

  นายเจ๊ะอูเซ็ง ยามาบาลา

  รองประธานสภา

^