เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.

  073709750

  office@lubobuesa.go.th

  
 • thumbnail

  นายเจ๊ะอูเซ็ง ยามาบาลา

  ตำแหน่ง : รองประธานสภา

  
 • thumbnail

  นางมาดีฮะ สะดียามู

  ตำแหน่ง : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  นายสะอุดี ตาสามา

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมู่ที่1

 • 
 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

  
 • thumbnail

  นายมะสะกรี ตูแป

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • 
 • thumbnail

  นายเจ๊ะฮามิ นิสายู

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • 
 • thumbnail

  นายอนันต์ มืองาฉา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

  
 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

 • 
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ยามาอาโง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.5

 • 
 • thumbnail

  นายมะรง ลาเตะ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.6

^