เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

  
 • thumbnail

  นายจิรเดช ซามาเละ

  ตำแหน่ง : นายก อบต.

  0898797799

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  ตำแหน่ง : รองนายก อบต.

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  ตำแหน่ง : รองนายก อบต.

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายดุลลาเต๊ะ มะดียาะ

  ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.

  lubobuesa@gmail.com

^