ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2531-2563) ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1)

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659002.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659018.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659041.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659066.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659124.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659142.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659161.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659185.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659207.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659227.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659263.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659279.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659298.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659313.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659332.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659351.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659373.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659398.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659424.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659442.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659461.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659476.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659496.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659528.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659554.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659574.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659592.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659611.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659628.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659643.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659659.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659677.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659710.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659733.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659756.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659778.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659809.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659846.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659875.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659914.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659937.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593659973.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593661665.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662434.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662466.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662493.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662523.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662543.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662582.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662616.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662641.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662672.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662694.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662713.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662739.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662758.pdf
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1593662777.pdf

Relate

^