เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานบริหารงานบุคคล

นโยบาย  กลยุทธ์  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

10 มี.ค. 2565 0 19

นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างองค์การบลริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างองค์การบลริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

25 ม.ค. 2565 0 23

จรรยาบรรณพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างองค์การบลริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี  ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

17 ส.ค. 2564 0 22

มาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

^