ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2559

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2559
เอกสาร 1/4

เอกสาร 2/4
เอกสาร 3/4
เอกสาร 4/4
 
^