เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

16 มิ.ย. 2560 0 73

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนสายบ้านกำปงปีแซ – ปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดน

ร่วมโหวต การประกวดการประดับไฟเฉลิมพระเกียติ 5 ธันวามหาราช
ร่วมโหวต การประกวดการประดับไฟเฉลิมพระเกียติ 5 ธันวามหาราช

08 ธ.ค. 2558 0 209

ร่วมโหวต การประกวดการประดับไฟเฉลิมพระเกียติ 5 ธันวามหาราช ของอบต ลุโบะบือซา ทางสายด่วนอุ่นใจ กด 1880 ร่วมโหวต อบต ลุโบะบือซา เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วัน

ประกาศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

09 พ.ย. 2558 0 339

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดช

แจ้งช่วงระยะเวลาการชำระภาษีของทุกปี
แจ้งช่วงระยะเวลาการชำระภาษีของทุกปี

14 ก.ค. 2558 0 253

ระยะเวลาการชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 2 ม ค 30 เม ย ของทุกปี ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 2 ม ค 30 มี ค ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแ

^