เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2560
บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 62

บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลลุโบะบือซา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลลุโบะบือซา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

28 พ.ค. 2561 0 65

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลลุโบะบือซา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

^