เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2ประจำปี 2560  วันที่ 214 ก.พ.60
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2ประจำปี 2560 วันที่ 214 ก.พ.60

28 มิ.ย. 2561 0 39

รายงานการประชุมสภา อบต ลุโบะบือซา ประชุมสภา อบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560 วันที่ 21 ก.พ.60
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 21 ก.พ.60

28 มิ.ย. 2561 0 52

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา การประชุมสภา อบต ลุโบะบือซา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 60วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

^