เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ปปช.07)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ปปช.07)

05 ก.ย. 2561 0 60

ศาลาอเนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ประโยชน์ ณ สุสานของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลลุโบะบือซา ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 4 00 เมตร

เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

01 ก.ค. 2561 0 70

เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม.2  ต.ลุโบะบือซา
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม.2 ต.ลุโบะบือซา

01 ก.ค. 2561 0 59

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม 2 ต ลุโบะบือซา กว้าง 5 00 เมตร ยาว 1,130 00 เมตร หนา 0 15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน

01 ก.ค. 2561 0 67

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42 โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ

01 ก.ค. 2561 0 60

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 42 – โคกมาแจ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0 04 เมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2ประจำปี 2560  วันที่ 214 ก.พ.60
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 2ประจำปี 2560 วันที่ 214 ก.พ.60

28 มิ.ย. 2561 0 60

รายงานการประชุมสภา อบต ลุโบะบือซา ประชุมสภา อบต ลุโบะบือซาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560 วันที่ 21 ก.พ.60
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 21 ก.พ.60

28 มิ.ย. 2561 0 85

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา การประชุมสภา อบต ลุโบะบือซา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 60วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

^