เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6

21 ก.ย. 2561 0 25

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 137 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง  หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5

21 ก.ย. 2561 0 25

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 120 00 เมตร หนา 0 10 เมตร

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ 2

21 ก.ย. 2561 0 22

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม ช่วงที่ 1 กว้าง 3 00 เมตร ยาว 90 00 เมตร หนา 0 10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 00 เมตร ยาว 30 00 เมตร หนา 0 10 เม

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา

21 ก.ย. 2561 0 35

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 290 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยเมตร กว่า

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร- บ่อขยะ
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร- บ่อขยะ

14 ก.ย. 2561 0 0

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42 โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้านกาแร บ่อขยะ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2

07 ก.ย. 2561 0 31

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกาแร บ่อขยะ หมู่ที่ 2

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบาโงโต๊ะยอ หมู่ที่ 6

07 ก.ย. 2561 0 0

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายยาโงโต๊ะยอ ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 137 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง หมู่ที่ 5

07 ก.ย. 2561 0 25

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ฮูแตจิจิง ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 120 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตาม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ  หมู่ที่ 4
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4

07 ก.ย. 2561 0 25

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายกูโบร์ลุโบะดาโต๊ะ ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 185 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ ๒
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านอีหม่าม หมู่ที่ ๒

07 ก.ย. 2561 0 25

ช่วงที่ 1 กว้าง 3 00 เมตร ยาว 90 00 เมตร หนา 0 10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 00 เมตร ยาว 30 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมกันไม่น้อยกว่า

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1

07 ก.ย. 2561 0 22

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทุ่งนา หมู่ที่1 ขนาดกว้าง 4 00 เมตร ยาว 290 00 เมตร หนา 0 10 เมตร หรื

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ปปช.07)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ปปช.07)

05 ก.ย. 2561 0 32

ศาลาอเนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ประโยชน์ ณ สุสานของแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลลุโบะบือซา ขนาดกว้าง 3 00 เมตร ยาว 4 00 เมตร

เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

01 ก.ค. 2561 0 33

เปิดเผยราคากลางรถโดยสารปรับอากาศตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม.2  ต.ลุโบะบือซา
เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม.2 ต.ลุโบะบือซา

01 ก.ค. 2561 0 32

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อขยะบ้านกาแร ม 2 ต ลุโบะบือซา กว้าง 5 00 เมตร ยาว 1,130 00 เมตร หนา 0 15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน

01 ก.ค. 2561 0 41

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42 โคกมาแจ ก่อสร้างซุ้มทางเข้าออก หมู่บ้าน

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย 42- โคกมาแจ
เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 42- โคกมาแจ

01 ก.ค. 2561 0 30

เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 42 – โคกมาแจ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 515 เมตร หนา 0 04 เมตร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1

^