เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

อำนาจหน้าที่

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะตามที่กฎหมายกำหนด 
^