ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แผนพัฒนาบุลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956859.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956788.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956804.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956820.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956834.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956907.jp
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956924.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956941.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956957.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956974.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561956987.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957005.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957020.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957036.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957054.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957073.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957090.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957105.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957121.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957137.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957152.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957168.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957184.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957202.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957218.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957236.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957256.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957278.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957294.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957309.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957325.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957344.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957359.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957381.jpg
http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1561957400.jpg
 

Relate

^