เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ลงพื้นทีเยียมผู้ป่วยติดเตียง

ลงพื้นทีเยียมผู้ป่วยติดเตียง
^