ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลกอถล.

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. ) ณ ห้องสำนักงานปลัด อบต.ลุโบะบือซา
1
^