เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รูปประชาคมจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

รูปประชาคมจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
^