เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการรอมฏอนสัญจรร่วมละศีลอด

ช่วงเดือนรอมฏอน นายกองค์กาารบริหาารส่่วสนตำบลลุโบะบือซา ผู้บริหาร พนักงานจ้าง ร่วมละศีลอดในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา
^