เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมถวายพระพรและชมนิทรรศการองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เมือเวลา 13.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ผู้บริหาร พนักงานต่างๆ ลงนามถวายพระพรเนื่องวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
^