เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เพื่อแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช

การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย เป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
^