เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นักศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา

นักศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา
^