เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมล้างส้วม

เมือวันที 12 เมษายน 59 นายสิทธ์ชัย ศักดา ผวจ.นธ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันวันสงกรานต์ระดับจังหวัดพร้อมฉลองความสำเร็จสุดยอดส้วมระดับประเทศ
^