เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมเกี้ยวข้าว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาพร้อมคณะบริหารและเจ้าหน้าทีอบต. ได้ร่วมกิจกรรมเกี้ยวข้าวตามโครงการ ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ตามแนวทางประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข
^