เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานปั่นจักรยานเพื่อพ่อ

เมือเวลา 9.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาพร้อมคณะบริหารและพนักงาน อบต. ครูและนักเรียนในตำบลลุโบะบือซา ประชาชน ในรตำบล พร้อมกันร่วมปั่นจักรยานเนื่องวันพ่อเพื่อจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา
^