เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประธานเปิดโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอยภัย

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลุโบะบือซาเป็นประธานเปิดโครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ลุโบะบือซา
1
^