เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ส่ง ผอ.กองการคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาพร้อมคณะบริหารและข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างได้ร่วมส่ง ผอ.กองการคลัง ไปรับตำแหน่งรองปลัดอบต.เชิงคีรี ณ องคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
^