เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การยางนราธิวาส ขอใช้สถานที่

การยางแห่งประเทศไทย ขอใช้สถานที่ ให้ประชานในตำลลุโบะบือซาและตำบลไกลเคียงเพื่อขึ้นทะเบียนสวมยางพารา ในวัน 5-6 พฤจิกายน 58 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
^