เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 58

ประชุมประจำเดือนพฤจิกายน 2558 ของคณะบริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 5 พฤจิกายน58 ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
^