ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รับรางวัลสุดยอดส้วม ระดับเขต

วันนี้ที่ 29 ต.ค.2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุทธิชัย ศักดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศณียบัตรคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ในโครงการ ห้องน้ำสะอาด ถูกคุณลักษณะ ซึ่งได้รับรา
1
^