เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับรางวัลสุดยอดส้วม ระดับเขต

วันนี้ที่ 29 ต.ค.2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุทธิชัย ศักดา ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศณียบัตรคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ในโครงการ ห้องน้ำสะอาด ถูกคุณลักษณะ ซึ่งได้รับรา
1
^