เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มทีมีความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงโรคความดันสูงและโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา
^