เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 58

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 ของคณะบริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 5 ตุลาคม 58 ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
1
^