ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวนในตำบลลุโบะบือซา ประจำปี 2558
^