ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 2 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ อบต.ลุโบะบือซา
1
^