ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

กิจกรรมเลี้ยงส่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

วันที่ 28 เมษายน 2566 จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ณ อบต.ลุโบะบือซา
^