เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

อบต.ลุโบะบือซาไดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติและพิธีลงนามความร่วมมือ(mou) การสร้างการเรียนรู้และการร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเครื่อข่ายสร้างชุมชนท้องถินน่าอยู่ ในวันที่ 13 ก ย 58 ณเทศบาลรือเสาะ
1
^