ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รองปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่อบต.เข้ารวมกิจกรรมนาวิสัญจร

รองปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่อบต.เข้ารวมกิจกรรมนาวิสัญจร
^