เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โคงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ(ทำขนม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซาจัดอบรมกลุ่มสตรีทำขนมในพื้นที่ตำบลลุโบะบือซา ในวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558
^